Zgrada Sokolane

Sokolana je izgrađena od drveta u duhu engleske arhitekture XIX veka. Pravougaonog je oblika, a fasada je raščlanjena drvenim stubovima koji sa četvoroslivnim krovom strmog nagiba grade otvorene tremove. Na uglovima su drvene stepenice koje vode na sprat. Na trgu ispred, nalazi se spomenik Kralju Aleksandru I Karađorđeviću, kao i muzički paviljon.

Industrijalizacija grada i razvoj Vojno – tehničkog zavoda najviše su doprineli izgradnji jedinstvenog industrijsko „vrtnog naselja” Stara radnička kolonija. Jedinstveno u čitavoj Srbiji, ovo naselje zadovoljavalo je u svakom pogledu potrebe radnika i njihovih porodica. Od brojnih objekata izgrađenih za potrebe stanovnika, sačuvan je dom za priredbe i fiskulturu, poznat pod nazivom Sokolana. Na dva paralelna jarbola i danas stoji tabla sa natpisom „Radnička kolonija artiljerijsko tehničkog zavoda“ i ukrasnim dvoglavim orlom na vrhu.

Podeli sa prijateljima
Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *